Често задавани въпроси

 1. За какво служи системата репортери?
 2. Как е оргатизирана системата Репортери?
 3. Как да въведа събитие?
 4. Как да редактирам събития?
 5. Как да изтрия събитие?
 6. Как да добавя коментар към събитие?
 7. Как да добавя файл към събитие?
 8. Как да определя репортера, който ще отрази събитието?
 9. Как да търся събитие?
 10. Как да разпечатвам събития?
 11. Как да добавя репортер?
 12. Как да си променя паролата?
 13. Още въпроси?

За какво служи системата репортери?
Системата "Репортери" служи за оперативно управление на репортерски екипи в медии и агенции, които ежедневно отразяват събития. Системата обхваща постъпването на събития за отразяване и информацията необходима за последващо публикуване в самата медия както и връзката между събитията и репортерите, които ще ги отразяват. Системата е Интернет базирана и е достъпна онлайн от всички, които имат потребителски акаунт за нея.

Как е оргатизирана системата Репортери?
Всички актуални и предстоящи събития са видими в секция списък "Събития". Списъка е достъпен на всички потребители. Събитията са подредени по дата в нарастващ ордер. Всяко събитие е представена с кратка информация - номер, приоритет, отговарящ репортер, име на събитето, дата на която ще се състои, чакови интервал, необходимо за придвижване време, отдел и икона за изтриване. Достъпа до събитието е след кликване върху реда на самото събитие. Подробното описание на събитието и репортерите, които са свързани с него се визуализират веднага под реда със заглавието. Затварянето на тази секция се извърщва аналогично чрез клик върху реда на самото събитие.

Как да въведа събитие?
Добавяне на ново събитие се извършва при избор на бутона "Ново Събитие". Отворената ново секция над списъка представлява форма съдържаща първоначалната необходима информация за въвеждане на ново събитие. Задължителните реквизити са маркирани с червено. И по-точно - Име на събитието, дата и час в които ще се състои събитието. Незадължителното поле "За придвижване" служи за предоставяне на времето необходимото на репортерите да се придвижат до събитието и да се върнат обратно. Полето "отдел" служи за последстващо ограничаване на възможността за свързване на репортери от един отдел към събитие, отнасящо се за друг. Полето "Описание" не е задължително и в него се въвежда по-подробна информация за самото събитие.

Как да редактирам събития?
Формата за редакция на събите е достъпна след кликане на иконката за редакция. През формата за редакция са допустими промени на реквизити аналогични на тези във формата за добавяне. Задължителните реквизити са маркирани с червени рамки.

Как да изтрия събитие?
Изтриване на събитие е допустимо само от неговия автор. За целта системата визуализира икона за изтриване в края на реда на всяко събитие, което е въведено от потребителя.

Как да добавя коментар към събитие?
Коментарите към събитие служат за да може във времето до самото събитие да се въвеждат бележки, които го касаят. Допустимо е въвеждането на бележки от всеки еди потребител.

Как да добавя файл към събитие?
Аналогично както коментарите. Ако е необходимо да се добавят файлове към дадено събитие е позволено да се направи от всеки потребител. Файловете може да бъдат графични - JPG, GIF, PNG или документи - PDF, DOC, XLS... Подобни файлове се явяват пресс рилийзи, програми, покани в електронен вид и др. Добавянето и прегреждането на файловете става след клик върху иконката за файлове.

Как да определя репортера, който ще отрази събитието?
Свързавнето или премахване на връзка събитие и репортери се изваршва чрез маркиране или размаркиране на чекбокса пред съответния репортер. Списъка репортери е ограничен само в областа на отдела, определен за конкретното събитие.

Как да търся събитие?
Събития се търсят през календара. Достъпа до календара става чрез избор на иконата "календар". През календара са достъпни събития, които вече не са в списъка с активни събития.

Как да разпечатвам събития?
Разпечатването на събития е възможно само за избран ден. За целта трябва да се влезне в календар и да се избере датата за преглед. През иконката "Печат" се отваря нова страница, която дава детайлна справка за събитията през указания ден в пригоден за печат формат.

Как да добавя/редактирам потребител?
Добавянето на потребител става през секцията "потребители". При въвеждане на потребител се изискват задължително имената и потребителското име, което се използва за вход в системата.

При редакцията на потребителя се определят неговите права. Системата няма еднозначно определен администратор. Има делегиране на права върху отделните секции. Даването на права или асоцииране към определн отдел се извършва чрез маркиране или размаркиране на съответното право или отдел. Не е допустимо да се изтрива потребител, който е свързан с дадено събитие.

Как да си променя паролата?
Промяната на паролата се извършва във секцията "настройки". За да я промените е необходимо да въведете два пъти новата парола.

Още въпроси?
За още въпроси моля попълнете формата